malenkyptashok: (йопть)
[personal profile] malenkyptashok
оце я сьогодні спозорилась на нєт. заходжу в тралік, ну, і як завжди просуваюся поближче до водія, щоб в разі відсутності кондуктора купити квиток у нього, бо я ж порядна і вихована громадянка. питаю в дівчат, чи є в салоні кондуктор, кажуть, є. стала і чекаю. тут ці дівчата виходять і віддають мені свої квитки. я вся така рада, така рада, приємно чо. стою, усмішка до вух. аж тут наближається кондукторша і з підозрою запитує мене, де я взяла квиток. я відповідаю, типу з собою принесла брехло. вона пробиває порожній папірець у дироколі компостері, і мені стає стидно-стидно, бо блін дирки-то не ті. ото набралася сорому. слава Богу, що не штрафонули, бо то був би взагалі триндець. потім я, звичайно, квиток купила. і твердо вирішила не вестися більше на халяву мать її туди))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

malenkyptashok: (Default)
malenkyptashok

August 2014

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
1718192021 2223
24252627282930
31      
Page generated 26/9/17 19:58

Expand Cut Tags

No cut tags