malenkyptashok: (йопть)
[personal profile] malenkyptashok
приїджала до мене сьогодні мама. пиріжків привезла. і сказала, шоб я негайно йшла в перукарню фарбуватися, бо в мене неоднорідний колір волосся. я прям аж раз*ярілась я шо винна шо фарба дебільна змилася так швидко італійська блін хєрня. такшо куплю звичайну лонду і впірьод ібо іначє стійкого червоного кольору як виявилося не можливо досягти. вот. но це буде аж в кінці тижня, а наступні три дні мені треба являться на роботу, і от я думаю шо мені зробить. обмотатти чимось голову типу больна. чи в береті сидіти і законодать новий офісний стіль я прям не знаю. можна взагалі поки не пофарбуюся на роботу не ходить а потім взагалі туди не ходить
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

malenkyptashok: (Default)
malenkyptashok

August 2014

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
1718192021 2223
24252627282930
31      
Page generated 21/10/17 06:50

Expand Cut Tags

No cut tags